Logo Logo

Årets Event & Mötespris

Drivkraften i vår region finns hos människor som vill skapa utveckling och med denna energi stärka vår gemensamma plats. Det är dessa hjältar som hyllas på Jönköpingsgalan den 21 april 2018.

Jönköpingsgalan består av nio priser med olika syften och målsättningar. Gemensamt för alla priser är att de föregås av en urvalsprocess där tre finalbidrag går vidare till Jönköpingsgalan den 21 april. Av de tre nominerade i varje priskategori utses en vinnare på Jönköpingsgalan. Destination Jönköping delar ut två priser på årets gala; Årets Event & Mötespris och Årets Ambassadör.

ÅRETS EVENT & MÖTESPRIS

”Jönköping är en internationell event- och mötesstad dit människor från hela världen reser för att mötas inom olika event. Här finns en stark nyfikenhet och vilja att skapa kontakter – såväl inom Sverige som med andra delar av världen. Årets event- och mötespris delas ut av Destination Jönköping, till en person eller organisation som under det gångna året gjort betydande insatser för att driva på utvecklingen av Jönköping som event- och mötesplats. Dessa insatser stärker besöksnäringen roll som tillväxtmotor i regionen och skapar ett mervärde för kommunens företag, föreningar och organisationer.”

Och de nominerade är…


Erik Moreau – Grenna Bluegrass
Med en brinnande passion för musiken har festivalen under sina 40 år nått en särställning bland Europas bluegrassfestivaler. Eventet, som genomsyras av glädje och en familjär stämning, får besökare att komma tillbaka år efter år. Arrangören har genom stort engagemang lyckats behålla kärnan, men även utveckla festivalen vidare. Fortsätter det i samma anda kommer drömmen att fylla hela Gränna med folkmusik under en hel vecka med säkerhet slå in!

Läs mer om Grenna Bluegrass


Jan Mårtensson – EuroHeartCare 2017
Hälsohögskolan har det senaste decenniet haft en stark forskningsprofil inom kardiovaskulär vård och lyckades efter flera års lobbande och med stort engagemang från professor Jan Mårtensson från Hälsohögskolan landa en internationell forskarkongress i Jönköping. I maj 2017 genomfördes EuroHeartCare med 400 deltagare från 30 länder och gav högskolan och länssjukhusets personal en unik möjlighet att träffa experter från flera länder. Jan Mårtensson med kollegor hjälpte till att befästa vår stad som en lysande mötesplats då deltagarna från hela Europa fick uppleva Spira och Jönköping från sin bästa sida.

Här hittar du en artikel om EuroHeartCare 


Erik Wellander och Lina Westman – Kirurgveckan 2017
Sista veckan i augusti arrangerades kirurgveckan för andra gången i Jönköping. Kirurgkliniken i Region Jönköpings län med Erik Wellander och Lina Westman i spetsen använde en stor dos av humor i sin kommunikation och stod för ett lysande värdskap. De 1500 deltagarna som bestod av Sveriges kirurger, vårdpersonal, vårdadministratörer och kollegor i industrin fick en fantastisk möjlighet till att fördjupa sina kunskaper inom kirurgi. Region Jönköpings län passade dessutom på att marknadsföra sin verksamhet och lyfte fram sin kirurgiklinik på ett smakfullt sätt.  Kirurgveckan 2017 genererade stor besöksnäringseffekter för vår region och gav många yrkesverksamma inom kirurgin en stor möjlighet till kompetensutveckling.

Läs mer om Kirurgveckan 2017