Logo Logo

Allt fler besökare i Jönköping!

Jönköping blir en allt starkare besöksmagnet visar nya siffror över så kallade gästnätter i kommunen mellan januari och juli. Sammanlagt tillbringades 466 000 nätter i kommunen, vilket är en ökning med 3,2 procent, eller drygt 14 000 gästnätter.

Resultatet för hela sommaren kommer första veckan i oktober, men de siffror vi har fram t o m juli månad visar på en tydlig positiv trend.

Fler förklaringar till ökning
De stora idrottsevenemang som arrangerades i kommunen i början av sommaren lockade många utländska besökare, vilket kommer att märkas även kommande år. Evenemangen har satt oss på kartan och vi har nått marknader vi aldrig tidigare fått tillgång till. Nu bygger vi turism genom att använda staden, naturen och vattnet som en arena.

Signaler från bland annat hotellen visar att besöksnäringen och destinationsbolaget tillsammans lyckats få allt fler genomfartsresenärer att stanna en extra natt då platsen har mycket att erbjuda. Att använda kommunens starka geografiska läge som utgångspunkt när man skall besöka olika attraktioner såsom Liseberg, Astrid Lindgrens Värld, Kålmården m fl. tros också vara en av anledningarna till att många väljer att spendera fler nätter i kommunen.

Nya beteenden och färre husvagnar
Sammanställningen visar på spännande beteendeförändringar i besöksnäringen. Det är tydligt att fler och fler besökare i Jönköpings kommun väljer att bo på hotell. På campingsidan visar de preliminära siffrorna att något färre campar i husvagn, men antalet husbilar på campingplatserna ökar starkt. Det finns dock en eftersläpning av inrapporteringen av statistik från campingplatserna till SCB så dessa siffror kan komma att justeras.
Vår känsla är att camping fortfarande växer, men då framförallt husbilsgästen som inte enbart bor på camping utan även väljer ställplatser och att fricampa.

 
Gästnätter samtliga anläggningar januari-juli
(Hotell, stugby, vandrarhem och camping)

  • Totalt 466.000 gästnätter i Jönköpings kommun +3,2% (Jönköpings län +2,4%. Riket +0,4%)
  • Belagda hotellrum +8,5% (Riket +4,8%)
  • Jönköpings kommun är den 5:e största hotellkommunen i Sverige i antal rum (Stockholm, Göteborg, Malmö och Sigtuna/Arlanda)