Logo Logo

Bolagsinformation

Ändamålet med Destination Jönköping AB är att, med iakttagande av kommunala principer, öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser.
Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.

Turism

Inom området turism arbetar vi med utveckling och paketering av produkter och tjänster som skapar besök till vår kommun. Vi har  mobila turistbyråer som rör sig där våra besökare är och ansvarar även för en mängd Infopoints runt om i kommunen.

Möten

Jönköping Convention Bureau har i uppdrag att aktivt arbeta med utveckling och marknadsföring av Jönköping som mötesplats. Vi är med och skapar tillväxt genom möten och ser till att lokala och regionala verksamheter sätts i fokus genom att bjuda in till nationella och internationella möten på vår destination. Vår kostnadsfria rådgivning är till för alla som vill arrangera möten i Jönköping.

Event

För att bli en attraktiv plats arbetar vi med att få hit fler större event inom kultur och idrott. Detta gör vi genom att initiera olika samarbeten, marknadsföring och försäljning. Vi kan även stödja olika event som bygger platsens varumärke nationellt och internationellt. Bolaget är även en aktiv part i koordinering och genomförandefasen av ett event.

Teater- och konsertverksamhet

I vårt uppdrag ingår uthyrning av lokalerna Jönköpings konserthus och Jönköpings Teater. Tillsammans med externa aktörer eller i egen regi planerar vi verksamheten på dessa två scener. Via våra turistbyråer eller online tillhandahåller vi biljetter till såväl andras som våra egna evenemang.

Adress till Destination Jönköping
Södra Strandgatan 13 B, Jönköping

Här hittar du våra ägardirektiv 
Logo Logo

VD

Turism

Tourism

  Convention Bureau

  Convention Bureau

  Miljö

  Medarbetare

  Marknad

  Event

  ENTER 2018

   Destinationsutveckling

   Destination development

    Konsertverksamhet

    Concerts

     Administration

      Administration