Logo Logo

En skog

Miljödiplomering

Destination Jönköping AB har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av platsen Jönköpings Kommun som turist-, mötes- och evenemangsdestination. I detta arbete blir miljö och hållbarhet en allt viktigare fråga. Bolaget har under åren varit involverat i nationella och internationella projekt såsom Evenemang för hållbara städer och GDSIGlobal Destination Sustainability Index. För att vara trovärdiga i vårt fortsatta arbete är det viktigt att vi som bolag utbildar och miljödiplomerar oss själva och agerar utifrån det.

Syftet med miljödiplomeringen är att se över vårt eget agerande i miljö- och hållbarhetsfrågor och få mer kunskap i dessa frågor för att på det viset vara trovärdiga i vår kommunikation med intressenter och andra aktörer.

Här kan du läsa Destination Jönköpings miljöhandbok.

 

Miljödiplom (logga)