Logo Logo

Vi bygger framtidens hem

Vår vision är att utveckla framtidens stadsdelar och bli det ledande bostadsföretaget i Sverige. Det innebär att bygga blandat, samarbeta med privata aktörer, ta tillvara på stadsdelens alla resurser i form av människor, företag, handel, föreningar och skolor samt att modernisera våra fastigheter. Vätterhem ska vara bäst på hållbarhet och även stärka sysselsättningen, skolresultaten och tryggheten i våra stadsdelar.

Vår organisation finns på plats i alla våra stadsdelar och ser digitaliseringen som stora möjligheter för att knyta ihop stadsdelarna till ett SIMS City där man kan dela resurser, hyra ut saker, träffas osv. Vi ligger i topp vad gäller kundnöjdhet, nästan 88 procent av våra hyresgäster ger tummen upp.

Kontakt

Thorbjörn Hammerth | VD Vätterhem
036-19 94 20  |  070-539 94 20
thorbjorn.hammerth@vatterhem.se