Logo Logo

Sveriges nya järnvägsnav

Vi rustar för att bli Sveriges nya nav i höghastighetssystemet. När järnvägen går genom Jönköping skapas helt nya möjligheter – för alla i staden, kommunen, regionen och i Sverige. Med avgångar mot Stockholm, Göteborg, Malmö och vidare ut i Europa öppnar sig världen på behändigt och smidigt avstånd.

Höghastighetsjärnvägen skapar en mängd nya möjligheter. Det skapas helt nya resandemönster genom att restiderna blir kortare och arbetsmarknadsregionerna blir större. Det kommer vara fullt möjligt att dagspendla längre avstånd vilket gör att vi får fler möjligheter att välja studieort, arbetsplats och boende. Företag får bättre möjligheter att växa och förse sig med rätt personer och kompetens för att kunna växa och skapa tillväxt.

Genom att flytta över mer persontrafik till höghastighetsjärnväg skapas också mer plats i det befintliga järnvägssystemet. För oss i Jönköping innebär det fantastiska möjligheter att kunna ställa om godstrafiken i större utsträckning till tåg. Då kan tätare, snabbare, pålitligare och mer miljövänliga transporter bli verklighet.

I Jönköping har vi planerat, funderat och förberett länge för att ta på oss ansvaret som Sveriges nya järnvägsnav. Vi bygger ett helt nytt stationsområde för att skapa bästa möjliga förutsättningar för pendling, resande och boende väl integrerat i stadens kärna. Att bli Sveriges nya järnvägsnav är ett stort ansvar men vi ser fram emot det.

Här kan du läsa mer om höghastighetsjärnvägen. 

Kontakt
Stefan Lind  | Samhällsbyggnadsstrateg  Jönköpings Kommun
036-10 50 84
stefan.lind@jonkoping.se