Logo Logo

Läge för en bra affär

Näringslivet i Jönköping utvecklas i hög takt. Den unika bredden i näringslivet i kombination med läget mitt i södra Sverige skapar goda möjligheter för företag att växa. Traditionell verkstadsindustri samsas med logistik- och handelsverksamheter, serviceföretag och organisationer som utvecklar världsledande spjutspetsteknologi.

Rötterna i entreprenörskap och småländsk envishet ger ideala förutsättningar för små företag att växa. Jönköping University utbildar 10 000 studenter i nära samverkan med näringsliv och samhälle, vilket borgar för en god kompetensförsörjning. Världens största datafestival, Dreamhack, finns också i Jönköping – där skapas många av framtidens digitala entreprenörer.

Kort sagt – Jönköping har ett bra affärsläge.

Jönköpings Näringslivsavdelning

Jönköpings Näringsliv på Facebook

Jönköpings Näringsliv på Instagram

Kontakt
Sven Rydell | Näringslivschef Jönköpings kommun
036-10 55 08
sven.rydell@jonkoping.se