Logo Logo

Vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping

Tänk dig ett område som inte är något annat likt. Med blandade boendeformer, grönskande parker, sprudlande handel och fullt av liv, rörelse och aktiviteter. Just det området bygger vi nu. Med ett 300 hektar stort område har vi alla möjligheter att skapa precis den stadsdel som vi vill ha och Jönköping behöver. I framtiden kommer det i Södra Munksjön bo ca 20-25 000 boende, finnas 11 500 arbetsplatser och över 450 000 m2 kommersiella ytor. Det ger oss enorma möjligheter att skapa något unikt och en möjlighet att låta Jönköping bli ett nav – inte bara i vår region, utan i hela södra Sverige.

Södra Munksjön har tydligt utpekade delområden som blir unika stadsdelar präglade av olika miljöer och byggnation. I Munksjöstaden, en stadsdel vid vår citysjö Munksjön, har man redan kommit en bra bit och nu skapar vi härliga parker, livliga torg och ytor att umgås på. Skeppsbron börjar byggas inom kort och här kommer pulsen bli hög. Den kommer ligga i direkt anslutning till Munksjöns strand och park samt mot det nya stationsområdet i söder vilket kommer att göra den här delen ständigt sprudlande av liv och rörelse. Stationsområdet är tänkt att bli navet för Sveriges nya järnväg, höghastighetsjärnvägen. Med avgångar mot Stockholm, Göteborg, Malmö och vidare ut i Europa öppnar sig möjligheter för företag och kontor att samlas i Jönköping för att sedan snabbt ta sig vidare. I Östra Munksjön låter vi naturen härska med härliga kanaler, låg bebyggelse och ett fritt och avslappnat boende som blir en lunga mitt i staden.

Jönköping kommer att växa hela vägen runt Munksjön och skapar på så sätt nya möjligheter och en helt ny framtid. Med hög puls – men också närhet till natur, vatten och friluftsliv – blir det här ett område att räkna med.

Läs mer om Södra Munksjön! 

Kontakt
Åsa Friis | VD Södra Munksjön Utvecklings AB
036-10 63 06
asa.friis@sodramunksjon.se