Logo Logo

Konferens om cykelfrågor i Jönköping den 9-10 maj

Cykel

Cykelkonferensen arrangeras av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverket, i samarbete med Jönköpings kommun, och vänder sig främst till personer som jobbar med cykelfrågor i kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Cykelkonferensen är den nationella mötesplatsen för cykelfrågor. I år äger konferensen rum i Jönköping med ca 200 deltagare.

– Jag ser fram mot två inspirerande dagar i Jönköping. Den nationella cykelstrategin är nyligen beslutad och konferensen blir ett bra tillfälle att konkretisera planerna för att få saker gjorda. Ökad och säker cykling i hela Sverige är en angelägen utvecklingsfråga”, säger Peter Haglund, sektionschef på avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting.

Under konferensen visas fler goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas – både handfast i förhållande till olika lokala förutsättningar och organisatoriskt.

– Vi tar tillfället i akt och delar med oss av våra erfarenheter kring vårt lokala cykelprogram säger Lotta Olsson trafikingenjör, cykelplanering på Jönköpings kommun.

Flera goda exempel på både lokal och regional nivå lyfts i programmet och deltagarna ska även få uppleva Jönköping från cykelsadeln. På eftermiddagen den 9 maj erbjuds deltagarna rundturer med olika teman för att få en bild av Jönköping som cykelkommun, avslutar Lotta.

Jönköping stärker sin position som mötes- och kongresstad när Cykelkonferensen arrangeras i Jönköping.

– Jönköping står redo att hälsa cykelkonferensens deltagare välkomna, säger Jeanette Rosén projektledare Jönköping Convention Bureau. Det känns spännande att Jönköping är mötesplatsen där det ska bli verkstad av den nationella strategin.