Logo Logo

Destination Jönköpings VD nominerad till Årets digitala ledare

Poolia delar ut priset Årets digitala ledare på Jönköpingsgalan som kommer att gå till en chef och ledare, verksam i Jönköpings Län, som under 2016 har lanserat och förverkligat en digital förändringsresa inom sin verksamhet och där man kan se mätbara resultat. En modig chef som har vågat utmana sig själv, sin chef och sina medarbetare och förändrat arbetssätt/processer/tankesätt från analogt till digitalt.

Poolia tycker att ledarskapet och bra chefer är viktigt. Digitaliseringen är en av de största utmaningarna som alla chefer står inför. De vill hylla de chefer som har vågat ta tag i den här utmaningen och som har lyckats med sin digitala förändringsresa och också stötta de som står inför det. De nominerade är:

Björn Norling, Fläkt Woods

Björn Norling har lyckats få ett företag från de småländska skogarna att konkurrera, utmana – och till och med överträffa – leverantörer på den globala marknaden. Genom att effektivisera och digitalisera verksamheten har han lyckats effektivisera produktionsprocessen med 10% årligen. Fläkt Woods har de senaste åren genomgått en automatiseringsprocess av hela köpprocessen – från valet av produkter till ordermottagande, produktionsberedning och automatprogrammering av maskiner. Björn har verkligen visat på hur man ritar om kartan, det viktiga är inte det geografiska läget utan hur man genom att se möjligheterna med digitaliseringen i det dagliga arbetet blir en konkurrenskraftig leverantör på den globala marknaden.

Anna Trinks, Qulturum

Qulturum har ett tydligt mål då man vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla samt förbättra svensk hälso- och sjukvård. Patientvård är en tuff bransch som de flesta har en åsikt om; det är många ansvariga, lite tid, ofta tuffa arbetsförhållanden och många som blir lidande. Anna och Qulturum har varit del av en mycket omfattande utveckling av användandet av patientcentrerad registrering. De har utmanat det överbelastade systemet som fanns och genom en utbildningsmiljö för vård- och omsorgspersonal möjliggjort för 20 landsting, 280 kommuner och 140 privata vårdgivare att använda systemet. Som beslutsfattare för ett mycket omfattande system med många användare är Anna ett bra exempel på hur digitalisering av sjukvården kan bidra till att humanisera vården, och se till att människor får det bättre – både som arbetstagare och patient.

Patrik Olderius, Destination Jönköping

Patrik har under 2016 i egenskap av VD för Destination Jönköping drivit igenom en rad digitala förändringar i en väldigt traditionsbunden bransch som besöksnäringen. Med stort mod och engagemang från hela bolaget har han förflyttat medarbetarnas mindset och genomfört en rad digitala förändringar med gästen i fokus. Visionen är en turistbyrå som inte bygger på en plats och öppettider utan på tillgänglighet. Trots kraven på snabbrörlighet som digitalisering innebär för ett kommunalägt bolag har Patrik, med sitt driv och engagemang, skapat en plattform för destinationen som redan nu ger mätbara resultat i form av fler kontakter via moderna kanaler och studiebesök. Som kronan på verket kommer Jönköping ta värdskapet för en internationell turismkongress med digitaliseringen som plattform under våren 2018.