Logo Logo

En banbrytande konferens om framtidens turism

Focus Scandinavia

Focus Scandinavia 2018

Den 24–26 januari 2018 anordnas ENTER2018 på Elmia i Jönköping – en internationell konferens om resebranschens digitala utveckling som har hållits årligen under 25 år av IFITT (International Federation for IT and Travel & Tourism). Under konferensen arrangeras nu även för första gången Focus Scandinavia under den 24–25 januari som är ett speciellt spår av, till och för den skandinaviska besöksnäringen i ett samarbete med Destination Jönköping. Här kommer vi tillsammans att titta närmare på fall från den skandinaviska besöksnäringen för att utforska dess framtid.

Under Focus Scandinavia kommer du att få tillgång till en rad experter inom teknik, innovationer och den digitala världen med talare såsom Staffan Davidsson från Volvo Car Corporation som har varit med att utveckla appen TripTale. Här kommer det också finnas talare som är mer fokuserade på mänskliga beteenden, där bidragen från antropologen Katarina Graffman om människans värde i dagens digitala samhälle och Mikkel Aarø-Hansen om hur Wonderful Copenhagen har anpassat sin strategi därefter är bara några exempel. Tillsammans med moderator Antoni Lacinai kommer vi sedan att diskutera hur vi i den skandinaviska besöksnäringen kan applicera denna kunskap på vår egen industri för att vara bättre förberedda för framtidens resande och turism i en alltmer digitaliserad värld.

Det här och mycket mer får du under Focus Scandinavia:

  • Tillgång till kunskap och forskning från ledande aktörer inom besöksnäring och digitalisering representerade av forskare, strateger och utvecklare
  • Samtal och workshops kring hur denna kunskap kan appliceras på besöksnäringen
  • Tillträde till alla programpunkter ur ENTER2018 och Focus Scandinavia från onsdag lunch 24/1 till avslutningen efter torsdag lunch 25/1 i form av seminarier, paneldebatter och öppna diskussioner
  • Möjlighet att addera fler programpunkter ur ENTER2018 mellan 24–26 januari
  • Mat och dryck bestående av två luncher samt kaffepauser
  • Välkomstmottagning onsdag kväll 24/1 på kulturhuset Spira i Jönköping

Kom till Focus Scandinavia och ENTER2018 i januari 2018 för att få höra mer!