Logo Logo

”Ett möte med stora möjligheter”

En drivkraft i EuroHeartCare

Med över 350 besökare från 30 länder, bra planering och strålande väder drog EuroHeartCare igång. Arrangören Jan Mårtensson var mycket nöjd med kongressen.
– Det här är bästa sättet att träffa människor inom samma fält. Det ger en unik möjlighet till att få nya insikter och få ett större nätverk, säger Jan Mårtensson.

I 4-5 år har Jan Mårtensson tillsammans med Europeiska Hjärtförbundet och Destination Jönköping planerat för kongressen i Jönköping. Anledningen till idén om att få hit konferensen till Jönköping var professorn och chefen för Hälsohögskolan som i år går i pension, Bengt Fridlund.

– Bengt har varit chef för forskarskolan på Hälsohögskolan de senaste åtta åren, en tjänst som jag nu själv har tagit över. Han är en av pionjärerna inom kardiologisk omvårdnadsforskning i Europa och har handlett 55 doktorander fram till disputation vilket är helt unikt. Han brukar kallas för ”The father of cardiovascular nursing research of Sweden”. Bengt är en mycket stor personlighet och har varit min mentor och handledare i många år och därför har det varit lätt att hitta energi att driva detta projekt framåt. Han har varit min drivkraft, säger Jan Mårtensson.

Stor möjlighet för många

Genom kongressen kan människor från olika länder med olika erfarenheter träffas och utbyta kunskaper och få en ny kunskap inom hjärtforskningen. Något som kan generera till fler möjligheter, ett större kontaktnät och kompetensutveckling.

– Under kongressen presenteras många nya rön inom kardiologi som man sedan kan ta med sig till sin hemmaplan och på så sätt påverka det framtida kliniska arbetet. Men det kanske viktigaste med kongressen är den unika möjligheten att träffa andra med liknande intresse och skapa nätverk såväl nationella som internationella, som kan leda till möjligheter man inte visste fanns.

Att vara med och arrangera en så stor kongress har varit en viktig uppgift för Jan och alla inblandade aktörer. I slutändan blev resultatet mycket lyckat.

– Kongressen levde verkligen upp till mina förväntningar. Jag visste att innehållet skulle vara intressant men det har även funnits en professionalism på allt runtomkring, aktörerna till kongressen har varit till stor hjälp i utformningen och planerandet inför kongressen.

Destination Jönköping och Spira har ställt upp mer än jag förväntade mig vilket jag är mycket tacksam för och allt har varit under kontroll under hela kongressen. Det är inte en självklarhet i alla länder att man får ett så bra stöd.

En positiv syn på staden

Med strålande väder och en lyckad kongress tror Jan att många har fått en positiv syn på både Sverige och Jönköping.

– Jag tror att alla som har kommit hit har fått en mycket positiv syn på staden och Sverige. Staden har verkligen visat sin bästa sida under dessa dagar.

– Det har varit mycket arbete men en väldigt bra erfarenhet att ha arrangerat den här kongressen. Jag har alltid gillat att engagera mig och det är inte omöjligt att jag blir involverad i liknande projekt i framtiden.