Logo Logo

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Tillväxtverket förlänger tiden för små naturturismföretag att ansöka om mikrostöd till 14 juni 2019.

Stödet riktar sig till företag inom naturturism med en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser, produkter och erbjudanden inom naturturism.

Utlysningen har två inriktningar:

– att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper

– att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för företag att köpa tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering samt att delta i kompetensutvecklande insatser inför Adventure Travel World Summit 2019.

Läs mer och ansök 

 

Logo Logo

Kontakt till

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Johan Lind

Affärsområdeschef turism

johan.lind@destinationjonkoping.se

070-304 00 08