Logo Logo

Miljödiplomering – tillsammans gör vi skillnad

Destination Jönköping AB har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av platsen Jönköpings Kommun som turist-, mötes- och evenemangsdestination. I detta arbete blir miljö och hållbarhet en allt viktigare fråga.

Bolaget har under åren varit involverat i både nationella och internationella hållbarhetsprojekt och har nu själva blivit miljödiplomerade som bolag.

–För att vara trovärdiga i vårt fortsatta arbete är det viktigt att vi som bolag utbildar och miljödiplomerar oss själva och agerar utifrån det, säger Patrik Olderius VD Destination Jönköping. –Den viktigaste delen av miljödiplomeringen är att medarbetarna får utbildning kring miljö och hållbarhet för att kunna arbeta mer aktiv med frågor kring hållbarhet gentemot våra partners och intressenter, fortsätter Jeanette Rosén projektledare och miljösamordnare på Destination Jönköping.

Destination Jönköping mottar sitt diplom av Jönköpings kommun den 19 juni.