Logo Logo

Nu utvecklas besöksservicen i hela Jönköpings kommun

Besökarnas behov och förväntningar på service på plats på destinationer förändras. Turismen växer globalt, i Sverige och i Jönköpings kommun. Under perioden 2014-2017 har besöksnäringen i Jönköping ökat stadigt. Samtidigt förändras besökarnas behov och deras förväntningar på service och tillgänglighet på plats på destinationen. Digitaliseringen och smarta mobiler omstrukturerar hela branschen och det gör att turistbyråns tidigare centrala roll som informationsplats är förbi och besökaren använder i huvudsak istället digitala kanaler för att få tips, inspiration och svar på sina frågor.

Gränslöst värdskap för bättre service

Väl medvetna om denna förändring som skett och sker har Destination Jönköping under ett par år utvecklat och provat nya sätt att möta besökare. Nerslag med mobil turistbyrå på evenemang som haft mycket besökare, turistvärdar som rört sig runt om i kommunen, hotellbesök och en stor satsning på digital närvaro är några av de saker som gjorts.

”Hela besöksnäringen står inför en spännande utveckling och vi vill självklart ge en god service och ett gott värdskap till många fler besökare. För att möta nya behov och förväntningar kommer vi behöva förändra och utveckla oss”, säger Johan Lind, projektledare för projektet ”Gränslöst värdskap” på Destination Jönköping.
”Vi fokuserar därför nu på att utveckla fler och effektivare kanaler för att möta besökarna där de är”, fortsätter han.

Säsongsanpassad service och InfoPoints

Ett exempel på den förändring som kommer är att bemanningen på turistbyråerna under våren flyttar ut från lokalerna på Södra Strandgatan i Jönköping och i hamnen på Visingsö för att i större utsträckning kunna arbeta mer proaktivt och möta besökarna där de är, både på fysiska platser och digitalt. I samråd med näringslivet har även tre aktörer på Visingsö redan nu anmält sig till att bli en InfoPoint.

” En InfoPoint är ett nationellt servicekoncept med enklare turistinformation som skapar ett mervärde för besökare och samarbetspartners. Personalen på en InfoPoint kan hjälpa besökare med de vanligaste frågorna om destinationen, berättar Johan.

”Tre aktörer på Visingsö är redan klara att dra igång arbetet med att bli InfoPoint på Visingsö under 2018. Vi kommer utbilda deras personal och tillhandahålla ett basutbud av det besökaren efterfrågar. Det känns jätteroligt att besöksnäringen är proaktiva och vill vara med att utveckla servicen och värdskapet. Att Visingsö är först ut visar på att ön vill satsa på att vidareutvecklas som besöksmål” fortsätter Johan.

Kontakt

Frågor kring besöksservice:
Johan Lind, Destinationsutvecklare och projektledare ”Gränslöst värdskap” Destination Jönköping,
johan.lind@destinationjonkoping.se
+46 70-30 40 008

Frågor kring Destination Jönköpings uppdrag:
Patrik Olderius, VD Destination Jönköping
patrik.olderius@destinationjonkoping.se
+46 725 07 01 21

Logo Logo

Kontakt till

Nu utvecklas besöksservicen i hela Jönköpings kommun

Johan Lind

Affärsområdeschef turism

johan.lind@destinationjonkoping.se

070-304 00 08