Logo Logo

Destinations­utveckling

Vi hjälper lokala aktörer inom besöksnärningen att möta trender och utvecklas för att tillgodose resenärers förväntningar och behov.

Den moderna resenären ställer allt högre krav och reser allt mer. För att möta dessa krav behöver vi som destination utvecklas och ligga i framkant. Vi arbetar aktivt med aktörer inom besöksnäringen och hjälper dem att utvecklas för att möta trender och förväntningar från dagens resenärer.

Vi arbetar med följande

  • Att utveckla formerna för samverkan mellan näringen i Jönköping och dess olika aktörer.
  • Att vara ett bollplank för besöksnäringsföretagen i utvecklingsfrågor.
  • Omvärldsbevakning och att ta fram relevant statistik kring besöksnäringen.
  • Skapa utvecklingsråd med fokus på hur Jönköping kan växa som besöksdestination.

Utvecklingsprojekt

Vi arbetar med att få fler att upptäcka vår destination och vad den har att erbjuda med hjälp av ny teknik. Samt att utveckla arbetet kring gruppresor. Under 2016 kommer vi arbeta aktivt med aktörerna inom besöksnäringen i samband kommande stora evenemang till Jönköping.

Vill du veta mer om destinationsutveckling kontakta oss gärna här.

Logo Logo

Medarbetare

Destinationsutveckling