Logo Logo

Generella villkor
Det är arrangören som är ansvarig för evenemanget. Destination Jönköping AB är, om inget annat anges, förmedlare av biljetter till evenemanget. Vid förmedling av biljetter åt arrangörens kunder (biljettköparen), uppstår ett avtalsförhållande mellan köparen och arrangören vad gäller evenemangets genomförande. Arrangörens egna köpvillkor är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan köparen och arrangören.

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning erlagts är kunden bunden av sitt köp. Köpt biljett återköpes inte.

Inställt evenemang
Vid inställt evenemang kommer, i normalfallet, biljetter att återköpas exklusive serviceavgift. Destination Jönköping AB kommer, vid inställd eller flyttat evenemang, att i möjligaste mån kontakta biljettköpare via e-post, sms eller telefon. För att underlätta denna hantering är det önskvärt att samtliga kunder vid reservation eller köp av biljetter lämnar uppgift om e-postadress och/eller mobiltelefonnummer.

Kunder som köpt biljetter via vår hemsida kommer att erhålla återbetalning av biljetterna till det konto eller kort som användes vid köpet.  Övriga kunder kan vända sig till något av våra biljettkontor för återköp av biljetter.

Kontakta oss om du har frågor.

 

Logo Logo

Medarbetare

Konsertverksamhet