Bolagets stab består av ekonomi, marknad och administration. Direkt under VD finns en halvtidstjänst administratör och en teknisk strateg.

All ekonomi från löpande bokföring till årsredovisning sköts av vår ekonomiavdelning. Budgetuppföljning för den löpande verksamheten samt för projekten är en viktig del av verksamheten. All löneadministration samt HR köps in av Jönköpings kommun. Bolaget arbetar löpande med utvärderingar av projekt där ekonomi är en del. Därtill kommer arbetet med internkontroll. Fokus för internkontrollen är representation samt hanteringen av större inköp till verksamheten.

Ekonomiavdelningen är en stabsfunktion och består av ekonomichef samt ekonomiassistent.


Kontakta oss

Gustaf Mäkinen Nordquist

Marja Adetun Ekonomiassistent
marja.adetun@destinationjonkoping.se
072-233 68 14