Om Destination Jönköping AB

Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag som, enligt särskilda ägardirektiv, jobbar med att utveckla platsen Jönköpings kommun som besöksmål, öka dess attraktionskraft samt generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till kommunen. Detta görs via bolagets olika verksamheter, vilka är möten och evenemang, turism och en konsertverksamhet som bl.a. innebär uthyrning och marknadsföring av Jönköpings Konserthus och Jönköpings Teater. Inom dessa verksamheter, samt i vår marknadsavdelning och ekonomiavdelning jobbar det sammanlagt 21 anställda.

Destinationsutveckling

Vi hjälper lokala aktörer inom besöksnäringen att möta trender och utvecklas för att tillgodose resenärers förväntningar och behov.

Den moderna resenären ställer allt högre krav och reser allt mer. För att möta dessa krav behöver vi som destination utvecklas och ligga i framkant. Vi arbetar aktivt med aktörer inom besöksnäringen och hjälper dem att utvecklas för att möta trender och förväntningar från dagens resenärer.

Vi arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan näringen i Jönköping och dess olika aktörer. Vi agerar bollplank för besöksnäringsföretagen i utvecklingsfrågor genom ständig omvärldsbevakning och genom att ta fram relevant statistik kring besöksnäringen. Vi skapar även utvecklingsråd med fokus på hur Jönköping kan växa som besöksdestination.


Miljödiplomering

Läs mer

Möten & Event


Destination Jönköpings uppdrag gällande möten är att via vår Convention Bureau samverka med aktuella aktörer för att få möten och kongresser förlagda till platsen Jönköpings kommun. Vi arbetar aktivt med utveckling och marknadsföring av Jönköping som mötesplats. Vi är med och skapar tillväxt genom möten och ser till att lokala och regionala verksamheter sätts i fokus genom att bjuda in till nationella och internationella möten på vår destination. Vår kostnadsfria rådgivning är till för alla som vill arrangera möten i Jönköping. För att bli en attraktiv plats arbetar vi med att få hit fler större evenemang inom kultur och idrott, samt varumärkesstärkande event. Bolaget är ingången till kommunen för externa aktörer som är intresserade av att arrangera evenemang i Jönköpings kommun. Detta innebär bland annat att vi initierar olika samarbeten, hjälper till med marknadsföring och försäljning samt tar en aktiv part i koordinering och genomförandefasen av ett evenemang.

Turism


Inom området turism arbetar vi med utveckling och paketering av produkter och tjänster som skapar besök till vår kommun. Vi verkar för ett väl fungerande gästmottagande genom vår nya stora satsning på det gränslösa värdskapet. Detta gör vi med hjälp av olika digitala plattformar och med våra mobila turistbyråer som rör sig där våra besökare är. Vi ansvarar även för en mängd Infopoints runt om i kommunen.

Teater- och konsertverksamhet


Tillsammans med externa aktörer eller i egen regi planerar vi verksamheten på dessa två scener. Vi står även för biljettförsäljningen via vår biljettservice på Jönköpings teater samt online.