Det hållbara mötet

I Jönköping är hållbarhet ett viktigt fokus. Vår ambition är att uppnå så hållbara möten som möjligt i staden, vi finns därför alltid nära till hands och kan guida dig med konkreta tips och råd på hur du kan tänka mer hållbart inför ditt möte som arrangör.

Omställningen till att få in ett hållbarhetsperspektiv är ofta en lång process. I Jönköping har vi ett bra utgångsläge för att arrangera hållbara möten, då besökaren enkelt kan resa med kollektivtrafik. De korta avstånden inom stadskärnan gör det lätt att ta sig runt till fots eller på cykel och nästan alla stadens mötesanläggningar och hotell är miljöcertifierade. Hållbarhet handlar inte bara om att tänka miljö utan även om att ta hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna.

Sju snabba tips för ett mer hållbart möte:

  • Välj miljöcertifierade anläggningar
  • Välj miljöcertifierade hotell
  • Tillgänglighetsanpassning för alla
  • Säkerställ att det erbjuds ett hållbart och modernt utbud i matväg som tilltalar alla mötesdeltagare
  • Digitalisera innehållet till möten för att minska tryckt material
  • Uppmana deltagare till att samåka till mötet
  • Gå igenom alla typer av gåvor och ”give-aways” i samband av mötet, säkerställ att de är hållbara

Arrangera ett möte

Digitala möten

Hybrida möten

JKPG - Med omtanke för varandra
Kampanjen med syftet att trygga besöket i vår stad.

Kontakta oss

Caroline Törnblad Chef Möten & Evenemang
caroline.tornblad@destinationjonkoping.se
070-508 44 09
Malin Asking Projektedare Möten (Föräldraledig)
malin.asking@destinationjonkoping.se
070-226 04 45