Digitala möten

Under 2020 har vi snabbt fått tänka om och ställa om under pandemin för att på ett säkert sätt kunna genomföra digitala möten istället för fysiska. Trots vår förkärlek till fysiska möten med allt vad det innebär har följderna av pandemin gjort detta omöjligt.

Det har haft stor betydelse att mötesanläggningar och staden trots allt kunnat genomföra flera viktiga möten inom kunskap, medicin och politik under 2020.

Förutsättningarna i staden

I Jönköping kan vi erbjuda flertalet studios anpassade för digitala möten. Bland annat har Elmia kongresshus en modern och anpassningsbar uppbyggd tv-studiomiljö att erbjuda, där vi är glada att flertalet möten och evenemang kunnat genomföras under 2020, här listas några av dem:

  • Vätternrundans livestream
  • Elmiadalen
  • Elmia Subcontractor Connect 2020
  • Drogfokus

Läs gärna mer om Elmias studio här: https://www.elmia.se/konferens-moten/studio-elmia/

Hur man skapar ett digitalt möte

Det digitala mötet kräver ett digitalt utrymme samt en infrastruktur som fungerar för det unika mötestillfället. Deltagarna ansluter sig via den digitala plattformen, vilket möjliggör den digital närvaro och deltagande på distans i helgrupp och mindre grupprum.

Det är viktigt att arbeta med mötesprogrammet inför det digitala mötet för att bibehålla åhörarnas intresse framför skärmen, arbeta med interaktiva hjälpmedel för deltagarna samt talarträning framför kameran för de som ska leda mötet. Alla dessa viktiga komponenter krävs för att genomföra lyckade digitala möten och där har vi på Destination Jönköping flera duktiga samarbetspartners som kan vägleda er och skräddarsy upplägget efter era mötesbehov.


Arrangera ett möte

Om Destination Jönköping

JKPG - Med omtanke för varandra
Kampanjen med syftet att trygga besöket i vår stad.

Kontakta oss

Malin Asking Projektedare Möten (Föräldraledig)
malin.asking@destinationjonkoping.se
070-226 04 45
Caroline Törnblad Chef Möten & Evenemang
caroline.tornblad@destinationjonkoping.se
070-508 44 09