Geografiskt läge

Pratar man om Jönköpings fördelar är det omöjligt att inte nämna vår geografiska fördel. Jönköping är en knutpunkt på flera olika vis, främst som geografisk mittpunkt för södra Sverige.

Jönköping har även förutsättningar för att vara en internationell mötesplats tack vare goda kommunikationsalternativ och det faktum att vi har en egen flygplats. Detta tillsammans gör att vi är ett självklart nav för bl.a. kultur, sport, möten och friluftsliv.

Jönköping beskrivs ofta som en välkomnande och social plats. Vi har ett starkt och växande näringsliv och ett välutvecklat föreningsliv som vi på Destination Jönköping har en stark och god relation till. Det finns inom kommunen en stor nyfikenhet och en vilja att skapa kontakter, mellan varandra men också med andra delar av världen. Jönköping har fina naturliga fördelar i vår natur, vår historia och vårt geografiska läge. Fördelar som bjuder in till aktivitet, upplevelse och tävlande.


Arrangera ett evenemang

Naturen som arena

Våra kostnadsfria tjänster

JKPG - Med omtanke för varandra
Kampanjen med syftet att trygga besöket i vår stad.