En annan tydlig trendspaning under 2020 som ser ut att vara en bra och effektiv mötesform i den succesiva öppningen av mötesbranschen efter pandemin är just Hybrida möten. Ett sådant möte innebär att man kombinerar fysiskt deltagande med virtuella komponenter som gör att andra deltagare kan delta på distans.

Hur man skapar ett hybridmöte

Viktigt att tänka på är att ett hybridmöte designas för en fysisk ”på-plats-publik” och en digital ”distans-publik”. Det är inte så enkelt som att bara direktsända ett möte, utan det handlar om att skapa samma upplevelser och möjligheter att interagera för alla deltagare. Precis som vid helt digitala möten kräver hybrida möten mycket kunskap om uppbyggnad av program, talarträning och fokus på integration för deltagarna. Vi på Destination Jönköping har flera professionella och erfarna samarbetspartners som vi gärna rekommenderar.

Jönköping som en ledande möteshubb

Vi i Jönköping insåg tidigt i omställningen av mötesbranschen att vi kan vara en ledande möteshubb i Sverige med tanke på vårt mycket fördelaktiga geografiska läge i Sverige. Kompletterat med vårt stora utbud av mötesanläggningar som snabbt anpassat sig efter den senaste digitala tekniken, har vi alla förutsättningar för att genomföra hybrida möten och bli en möteshubb i landet tillsammans med andra mötesstäder som vi har ett nära samarbete med.


Kontakta oss

Malin Asking Projektedare Möten
malin.asking@destinationjonkoping.se
070-226 04 45
Caroline Törnblad Chef Möten & Evenemang
caroline.tornblad@destinationjonkoping.se
070-508 44 09