Vår konsertverksamhet ansvarar för och utvecklar verksamheten på Jönköpings Teater och Jönköpings Konserthus. Vi arbetar för ett brett kulturutbud och en hög beläggningsgrad på arenorna och samverkar med externa arrangörer för att fylla scenerna med olika evenemang.

För att bidra och stärka kulturens roll i kommunen samverkar konsertverksamheten med nationella och lokala arrangörer, det lokala kulturlivet och skolan. Jönköpings Teater och Jönköpings Konserthus ägs av Jönköpings Kommun.

Jönköpings Teaters scen har 353 platser och Jönköpings Konserthus två scener har 290 respektive 1004 platser. Biljettköp och biljettärenden görs via webb, mejl, telefon samt på Biljettservice som finns på Jönköpings Teater vid Hovrättstorget.

Konsertverksamheten består idag av fyra heltidsanställda medarbetare: en projektkoordinator, en biljettadministratör, en hustekniker samt en affärsområdeschef som driver och utvecklar verksamheten tillsammans med ett 30-tal timanställda.

Biljettförsäljning, marknadsföring och ekonomi görs av personal på Destination Jönköping. Garderobservice, servering och städ är utarrenderat till externa leverantörer.


Kontakta oss

Camilla Fritz Chef Konsertverksamhet
camilla.fritz@destinationjonkoping.se
070-792 10 46
Jenny Karlsson Biljettadministratör
jenny.karlsson@destinationjonkoping.se
072-546 79 83
Per-Lennart von Wendel Teknisk producent
per-lennart.von-wendel@destinationjonkoping.se
070-593 93 18
Josefin Holm Projektkoordinator på konsertverksamheten
josefin.holm@destinationjonkoping.se
073-337 48 69