Marknadsavdelningen skapar kommunikations- och marknadsföringsmaterial för platsen Jönköping och bolagets avdelningar/affärsområden genom att kommunikativt paketera reseanledningar och stärka och utveckla destinationens och bolagets varumärken.

Avdelningen ansvarar för extern kommunikation i alla kanaler som är övergripande för bolaget och bolagets nationella och internationella destinations-PR samt stödjer bolagets ledning och affärsområden i kommunikationsarbetet genom att utveckla och tillgängliggöra verktyg för kommunikation samt ge råd och stöd. Vi arbetar i ett brett spektrum av kanaler. Jkpg.com och de sociala kanaler som finns kopplade till Jönköping är viktiga, men allra viktigast är kanske vad andra säger om oss. Vid sidan om PR-arbete, kampanjer och innehållsskapande vill vi därför lägga stor energi på att sprida ordet om Jönköping via andras plattformar. Vi vet också att nöjda besökare är de allra bästa ambassadörerna och därför vill vi jobba strukturerat med att underlätta för alla som besöker destinationen att vara engagerade medskapare av varumärket Jönköping. Vi vill även inkludera invånarna, ”familjen” i vårt arbete då det är de som skapar platsen och äger varumärket.

Marknadsavdelningen är en stabsfunktion och består idag av fem medarbetare: två marknadsförare, en projektledare, en bild- och filmproducent och en marknadschef.


Kontakta oss

Emma Råsberg Marknadsförare, grafisk formgivare
emma.rasberg@destinationjonkoping.se
072-506 05 98