Genom affärsområdet möten och evenemang även kallat Jönköpings Convention Bureau arbetar vi med organisations-, förenings- eller förbundsmöten där vi identifierar kongresser kopplat till våra strategiska partners. Via nyckelpersoner hos strategiska partners blir Jönköping lokal projektägare för aktuellt möte.

Med kunskap, råd och stöd i processen att lokalisera möten till Jönköiping hjälper vi till på vägen mot ett lyckat och inspirerande möte.

I stark samverkan med kommunens föreningsliv samt Riksidrottsförbundet och arrangörer identifierar vi evenemang som har sitt ursprung i vår strategi. För att uppnå bästa upplevelse hos både central och lokal arrangör samt andra samarbetspartners arbetar vi nära kommunens Kultur- och fritidsförvaltning. Inför beslut om samarbete kring ett möte eller evenemang utgår vi ifrån en framtagen värderingsmodell för att det ska betraktas som rätt ur ett strategiskt perspektiv.

Affärsområdet består av fyra personer: två projektledare inom evenemang, en projektledare inom möten, samt en affärsområdeschef.


Kontakta oss

Caroline Törnblad Chef Möten & Evenemang
caroline.tornblad@destinationjonkoping.se
070-508 44 09
Helena Lindgren Projektledare Evenemang
helena.lindgren@destinationjonkoping.se
072-574 94 03
Daniel Tidstrand Projektledare Evenemang
daniel.tidstrand@destinationjonkoping.se
073-0393441
Malin Asking Projektedare Möten
malin.asking@destinationjonkoping.se
070-226 04 45