2020-06-26

Har vi råd att inte genomföra evenemang?

Under sommaren kommer Destination Jönköping att vara delaktiga i en nationell studie med ämnet ”har vi råd att inte genomföra evenemang?” Studiens inriktning baseras på flera olika kapital som inkluderar sociala, humana, kulturella, finansiella och politiska effekter.

Under sommaren kommer vi, i likhet med många andra destinationer i landet, genomföra enkätundersökningar mot 500 besökare respektive 500 kommuninvånare för att få ett så brett underlag som möjligt. Under sensommaren kommer intervjuer gentemot föreningsliv, besöksnäring samt lokala arrangörer genomföras och därefter inventeras datan för att sedan presenteras i en nationell studie.


Emelie, Fredrik och Maria vinnare av #mittelskåp 2020

Möt de tre vinnarna i tävlingen #mittelskåp

Gränna är redo för sommarens besökare

Nytt sommaräventyr på Visingsö

Har vi råd att inte genomföra evenemang?

Jönköping på andra plats i Sverige i antalet gästnätter

Sommarens värdskap

Årets nytillskott av InfoPoints

Interaktiv paneldiskussion för att stärka Jönköping som mötes- och evenemangsstad

Utmaningar 2020

Samarbete ska leda till fler kongresser i Jönköping

De är nominerade till årets event- och mötespris i Jönköpingsgalan 2020

En annorlunda sommar

Jönköping är bäst i Sverige på friluftsliv

Stötta dina lokala hjältar

En stark sommardestination

Fantastisk utveckling för besöksnäringen