2020-06-18

Jönköping på andra plats i Sverige i antalet gästnätter

Mötes-och evenemangsåret 2020 är tyvärr som vi alla vet tufft och med flera utmaningar. Desto mera glädjande information är att vi i dagarna har mottagit kongressrapporten från nätverket SNCVB (Swedish Network Of Convention Bureaus) för föregående år. I rapporten kan vi i Jönköping glädjas över att vi ligger på andra plats i Sverige på antalet gästnätter kopplat till kongresser under 2019, där vi kan stoltsera med totalt 9697 antal nätter.

Det beror såklart till stor del av att det var mycket stora möten som ägde rum under året, såsom Röntgenveckan, Infektions- och Mikrobiologiskt vårmöte och Riksidrottsmötet som alla är möten med högt deltagarantal som innebär många gästnätter till staden. Exkluderat från rapporten är Stockholm och Göteborg, då de främst arbetar med internationella möten.

Tittar man på vad det genererat i besöksnäringseffekter är det drygt 33 miljoner kronor tillbaka till staden, då en kongressdeltagare enligt nationella beräkningar spenderar cirka 3 500 kr/person och dygn.

Alla möten är såklart viktiga och av stor betydelse, men vi är extra glada att det var flertalet större medicinska och vetenskapliga möten i staden då det även ger andra effekter åter till staden förutom just de ekonomiska. Dessa möten ger även effekter i form av att många fler lokalt får ta del av programmet och därmed kunskapen och kan sprida innehållet av mötena ännu mera lokalt. Det är av stor betydelse för många och en mycket viktig del i det långsiktiga arbetet när man tittar på effekterna av ett möte. Det ges en möjlighet för verksamheten att profilera sitt ämne eller profession på ett tydligt och engagerat sätt.

 

För mer information se gärna kongressrapporten för 2019 nedan och tveka inte att höra av dig till Caroline vid eventuella frågor.


Emelie, Fredrik och Maria vinnare av #mittelskåp 2020

Möt de tre vinnarna i tävlingen #mittelskåp

Gränna är redo för sommarens besökare

Nytt sommaräventyr på Visingsö

Har vi råd att inte genomföra evenemang?

Jönköping på andra plats i Sverige i antalet gästnätter

Sommarens värdskap

Årets nytillskott av InfoPoints

Interaktiv paneldiskussion för att stärka Jönköping som mötes- och evenemangsstad

Utmaningar 2020

Samarbete ska leda till fler kongresser i Jönköping

De är nominerade till årets event- och mötespris i Jönköpingsgalan 2020

En annorlunda sommar

Jönköping är bäst i Sverige på friluftsliv

Stötta dina lokala hjältar

En stark sommardestination

Fantastisk utveckling för besöksnäringen