Trygga möten i Jönköping

I Jönköping är vi glada att kunna erbjuda säkra lösningar för ert nästa möte, då det viktigaste är att man som mötesdeltagare känner sig trygg och i en anpassad miljö under sitt möte. Mötesanläggningar i Jönköping har vidtagit många åtgärder för att erbjuda säkrare möten. Några exempel på det är bland annat att alla lokaler möbleras mycket glesare, både möteslokaler, utställningsytor och restauranger där bufféerna på många håll är borttagna. Städrutiner är säkerställda, stationer med handsprit finns alltid tillgängligt och påminnelse om att hålla avstånd finns tydligt uppsatta i lokalerna för att nämna några åtgärder.

Några tips på vägen

Några tips vi vill skicka med er som mötesarrangör är att säkerställa och fråga mötesanläggningen om vilka åtgärder de vidtagit så ni känner er trygga och säkra för ert möte samt hur de arbetar för att minska smittspridningen. Vi rekommenderar även att ni säkerställer att generösare avbokningsregler gäller tillfälligt och vilka tekniska möjligheter som finns för de som önskar delta digitalt.

Utifrån Folkhälsomyndighetens senaste föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer är det viktigt att varje företag gör sina egna bedömningar och vidtar de åtgärder som de anser vara nödvändiga.

Trygga konferenser

Visita som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen har skapat informationskampanjen ”Safe to visit” som består av fyra broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell, campingplatser och konferenser.

Broschyren "Trygga konferenser" finns i sin helhet här.

Målsättningen med rekommendationerna i broschyren är att underlätta för konferensverksamhet att hålla öppet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen och skapa trygga förhållanden för personal och gäster.

Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  • Stanna hemma även om du bara är lite sjuk
  • Tvätta händerna med tvål
  • Nys/hosta i armveck
  • Håll avstånd

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill arrangera ett möte i Jönköping.


Arrangera ett möte

Coronakit till besöksnäringen

Trygga evenemang

Digitala möjligheter

Till dig som arrangerar

JKPG - Med omtanke för varandra
Kampanjen med syftet att trygga besöket i vår stad.

Kontakta oss

Caroline Törnblad Chef Möten & Evenemang
caroline.tornblad@destinationjonkoping.se
070-508 44 09
Malin Asking Projektedare Möten (Föräldraledig)
malin.asking@destinationjonkoping.se
070-226 04 45