Våra kostnadsfria tjänster

Vi garanterar personlig och lyhörd service och erbjuder kostnadsfritt en hjälpande hand genom planerandet och genomförandet av ditt evenemang. Vi vet av tidigare erfarenhet att behoven kan se olika ut beroende på vad för evenemang som arrangeras och dina förutsättningar som arrangör. Vi möter alltid upp efter just era behov och anpassar vår hjälp därefter.

Vi erbjuder:

  • Information och inspiration om Jönköping som evenemangsstad
  • Initialt projektledningsstöd för arrangörer och lokal organisationskommitté
  • Säkerställande av ledig kapacitet för logi och lokaler
  • Marknadsföring
  • Bid, ansökan för evenemang
  • Siteinspection, studiebesök och visningsresor
  • Effektiva nätverk inom kommun, föreningsliv och näringsliv

Arrangera ett evenemang

Kultur

Cykel

JKPG - Med omtanke för varandra
Kampanjen med syftet att trygga besöket i vår stad.