Välkommen till Destination Jönköping

Vi marknadsför och medverkar i utvecklingen av Jönköpings kommun som en hållbar turist-, evenemangs-, och mötesplats. Vårt uppdrag är att få fler att upptäcka Jönköping.

Arrangera ett evenemang

Läs mer

Arrangera ett möte

Läs mer

Värdskap

Läs mer

Våra scener

Läs mer

Om Destination Jönköping

Läs mer

Hybrida möten

Läs mer

Nyheter

Kontakta oss

Caroline Törnblad Chef Möten & Evenemang
caroline.tornblad@destinationjonkoping.se
070-508 44 09
Charlotte Guldstrand Ekonomichef, tf VD
charlotte.guldstrand@destinationjonkoping.se
072-238 61 70
Camilla Fritz Chef Konsertverksamhet
camilla.fritz@destinationjonkoping.se
070-792 10 46