Statistik för besöksnäringen

Här samlar vi statistik för dig inom besöksnäringen. Saknar du någon särskild statistik är du välkommen att kontakta oss.

Statistiken från SCB/Tillväxtverket har en fördröjning på omkring fem veckor.

Ta del av turismstatistik från Tillväxtverket

Tillväxtverkets kunskapsbank för besöksnäringen

Visit Swedens kunskapsbank

Statistik för Jönköpings kommun

Här finns statistik som berör dig som arbetar inom besöksnäringenen i Jönköpings kommun.

September – Flygande start på hösten

Aldrig förr har boendeanläggningarna i kommunen haft så många övernattande gäster i september. Över 73 000 gästnätter (+5,6%) är det preliminära resultatet. De utländska gästerna bidrog med närmare 3.100 nya gästnätter och stod för nästan hela ökningen medan den svenska marknaden bibehöll nivåerna från 2022.

Drygt 82% av gästnätterna var hotellnätter vilket är en liten minskning mot september förra året men en ökning jämfört med 2019. Beläggningsgraden för hotellen gick dock upp något från 63,7% till 64,2% och antalet belagda rum ökade med drygt 500 rum till 43 200.

Statistik besöksnäringen Jönköpings kommun

Öppna rapporten i Google Looker Studio

Hotellstatistik Jönköpings kommun

Ladda ner rapporten som pdf


Tidigare rapporter

Rapport besöksnäringen Jönköpings kommun för augusti 2023
Rapport besöksnäringen Jönköpings kommun för juli 2023
Rapport besöksnäringen Jönköpings kommun för juni 2023

Översiktlig statistik

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet. Denna film ger en översikt av turism och besöksnäring och dess bidrag till en hållbar utveckling. Med rätt förutsättningar kan turismens betydelse för Sverige bli ännu starkare.

Vill du veta mer om statistiken?

Kontakta mig!

Johan Lind

Chef Turism

070-304 00 08