Planeringsfas - identifiering av möten

 • Se oss som en resurs under det initiala uppstartsarbetet av ert möte.
 • Tillsammans med er identifierar vi kärnområden och hittar rätt möten för just er verksamhet.
 • Vi skapar samverkan och nätverkande med andra aktörer i staden för att nå större effekt av ert möte.

Uppstartsfas – ansökan om möte och under arbetets gång

 • Vi är ett bollplank för er under hela processen
 • Behöver ni information, inspiration eller marknadsmaterial om Jönköping som mötesplats tillhandahåller vi er det
 • Vi säkerställer ledig kapacitet för logi och lokaler
 • Bid – Vi tar fram och sammanställer mötesansökan och offert
 • Site inspection – Vi erbjuder studiebesök och visningsresor
 • Vi kan ta fram presentationsmaterial för organisationskommitté/bolagsledning
 • Vi kan ge förslag på kringarrangemang
 • Vi erbjuder lokalt värdskap & lokala kontakter
 • Önskar ni ansöka om ekonomiskt bidrag? Vi hjälper er med underlag till ansökan

Har ni ytterligare funderingar?

Är det något av ovanstående ni skulle behöva från oss, eller funderar ni på något helt annat? Varmt välkommen att höra av er!

Malin & Caroline

Möten

070-226 04 45